Quy trình

Tất cả những hợp tác giáo dục trên thế giới đều bắt đầu với quy trình xác định được đối tác phù hợp, tại Việt Nam và Indonesia cũng vậy. Quá trình lựa chọn đối tác thường được thực hiện bằng cách truy cập vào trang web của đối tác tiềm năng, cũng như các bảng xếp hạng có liên quan, các báo cáo về giáo dục, hay thậm chí bằng cách xem xét các mối quan hệ hợp tác hiện tại của đối thủ cạnh tranh - là các trường đại học, cao đẳng khác.

Phương pháp này thường được xem khá thực tế và có thể giúp xác định được một đối tác có vẻ tuyệt vời trên giấy tờ, nhưng nó cũng dẫn đến những kết quả khác nhau bởi đơn thuần chỉ là bản tổng hợp khái quát của tổ chức nước ngoài. Thậm chí hầu hết những chuyên viên quốc tế hay giảng viên dù đã được chuẩn bị tốt cũng có khả năng tiến hành những cuộc gặp gỡ vô nghĩa tại nhiều thời điểm trong quá trình công tác, do những mẫu thuẫn phát sinh giữa những kì vọng và khả năng đáp ứng thực tế của đối tác. Bởi vậy, quá trình xác định đối tác mang tính thử nghiệm và rủi ro sai xót cao này làm tăng chi phí và thời gian liên quan để có thể xác định được đối tác phù hợp.

Là một công ty tư vấn giáo dục quốc tế hoạt động tại Việt Nam và Indonesia, công việc của chúng tôi là liên tục tương tác, gắn kết với các tổ chức giáo dục trên khắp cả nước, điều này giúp chúng tôi hiểu một cách toàn diện từng nhu cầu riêng biệt của các cơ sở giáo dục khi hợp tác với đối tác nước ngoài. Chúng tôi làm việc với các phòng ban liên quan trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ đó chúng tôi có thể tư vấn tốt nhất cho các khách hàng về quy trình cần thiết phải thực hiện để được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép thông qua các chương trình hợp tác.

Phương pháp tiếp cận nổi bật, mang tính tập trung cao giúp chúng tôi xây dựng vững chắc các mối quan hệ với các trường đại học danh tiếng và cơ sở giáo dục trên khắp Việt Nam và Indonesia. Điều này giúp Noble Solutions tiếp cận được với những đối tượng sinh viên có năng lực học tập cao và khả năng tài chính tốt. Dẫu tổ chức của bạn có hoàn toàn mới lạ ở Việt Nam hay Indonesia, hoặc đang chủ động nhưng chưa nhận được những kết quả như mong muốn thì Noble Solutions đều có thể phát triển và thực hiện một chiến lược thị trường hiệu quả giúp tổ chức của bạn thu hút được sinh viên theo học.

Noble Solutions Process