Giới thiệu

Noble Solutions là một công ty tư vấn quản lý, tập trung vào sự phát triển của giáo dục đại học tại khu vực Đông Nam Á. Đại diện cho lợi ích của 12 trường đại học đến từ Công Hòa Ai Len và Vương Quốc Anh, Noble Solutions chịu trách nhiệm quản lý các dự án giáo dục trải dài từ Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar cho đến Philippines

Trọng tâm của chúng tôi là xây dựng các nguồn doanh thu cho khách hàng của mình, đồng thời hỗ trợ các đối tác tại Đông Nam Á đạt được mục tiêu quốc tế hóa và phát triển nguồn nhân lực. Để làm được điều này, chúng tôi thiết lập các mối quan hệ hợp tác bền vững và ổn định trong giáo dục, với nền công nghiệp, và với các cơ quan chính phủ. Với vị thế vững chắc như một cầu nối giáo dục nhằm tiếp cận khu vực Đông Nam Á, Noble Solutions là một công ty được sở hữu và điều hành từ Ai Len với các trụ sở tại Wicklow – Ai Len, Hà Nội – Việt Nam, và Jakarta – Indonesia.


    tes-Terry
  • Tháng 11 năm 2014, “Education in Ireland”- trực thuộc Tổ chức quốc tế Enterprise Ireland với nhiệm vụ quảng bá giáo dục quốc tế, đã cùng làm việc với Noble Solutions để tổ chức triển lãm giáo dục Ailen, bao gồm cả các cuộc gặp gỡ với đại diện các trường quốc tế và đại học tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của Education in Ireland và đại diện của các trường như Dublin City University (DCU), Griffith College Dublin (GCD), Institute of Technology Tallaght (ITT), University College Dublin (UCD), University of Limewick (UL), Trinity College Dublin (TCD) và Waterford Institute of Technology (WIT). Noble Solutions còn hỗ trợ các trường Ailen trong sự kiện triển lãm giáo dục Châu Âu (IHEF) tại Hà Nội ngày 15 và 16 tháng 11, 2014.

    Michael cùng đội ngũ nhân viên rất am hiểu về hệ thống giáo dục Việt Nam cũng như rất chuyên nghiệp trong suốt quá trình làm việc.

    Terry McParland, Giám đốc khu vực Đông Nam Á
    Education in Ireland