Dịch vụ

Xâm nhập thị trường

 • Các trường đại học
 • Cao đẳng nghề
 • Trường quốc tế nói tiếng Anh
 • Các trường trung học năng khiếu của Việt Nam
 • Sở Giáo dục Đào tạo
 • Mạng lưới ủy quyền uy tín
 • Các công ty tư nhân

Nghiên cứu thị trường

 • Cấu trúc của hệ thống giáo dục Việt Nam
 • Cấu trúc của hệ thống giáo dục Indonesia
 • Nhận diện những đối tác giáo dục phù hợp nhất
 • Các chương trình học học bổng (911 và 599)
 • Dự đoán những xu hướng của thị trường du học
 • Hệ thống giáo dục (Tổng quát)


Phát triển quan hệ hợp tác

 • Các Giao ước Liên kết
 • Các Chương trình Hợp tác
 • Các Chương trình Bằng kép
 • Các Chương trình Trao đổi sinh viên/giảng viên
 • Các chương trình “Đào tạo huấn luyện”
 • Thành lập Phân viện/ Chi nhánh
 • Thoả thuận Nhượng quyền

Công tác tuyến sinh

 • Xây dựng Lộ trình tuyển sinh
 • Tiến hành Kế hoạch tuyển sinh
 • Quản lý & Giám sát dự án
 • Các chiến lược truyền thông xã hội
 • Quảng bá & Tiếp thị truyền thống
 • Các Triển lãm giáo dục & Đại diện tham dự
 • Tổ chức Đoàn đại biểu giáo dục

  tes-Terry
 • Tháng 11 năm 2014, “Education in Ireland”- trực thuộc Tổ chức quốc tế Enterprise Ireland với nhiệm vụ quảng bá giáo dục quốc tế, đã cùng làm việc với Noble Solutions để tổ chức triển lãm giáo dục Ailen, bao gồm cả các cuộc gặp gỡ với đại diện các trường quốc tế và đại học tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của Education in Ireland và đại diện của các trường như Dublin City University (DCU), Griffith College Dublin (GCD), Institute of Technology Tallaght (ITT), University College Dublin (UCD), University of Limewick (UL), Trinity College Dublin (TCD) và Waterford Institute of Technology (WIT). Noble Solutions còn hỗ trợ các trường Ailen trong sự kiện triển lãm giáo dục Châu Âu (IHEF) tại Hà Nội ngày 15 và 16 tháng 11, 2014.

  Michael cùng đội ngũ nhân viên rất am hiểu về hệ thống giáo dục Việt Nam cũng như rất chuyên nghiệp trong suốt quá trình làm việc.

  Terry McParland, Giám đốc khu vực Đông Nam Á
  Education in Ireland