Giới thiệu

"Noble Solutions là tổ chức tư vấn quản lý giáo dục nhằm phát triển, cung cấp và quản lý các chiến lược hội nhập thị trường cho các tổ chức giáo dục đang muốn tìm kiếm cơ hội để thiết lập các dự án giáo dục tại Việt Nam và Indonesia."

Các đối tác

Cảm nhận từ đối tác

    tes-Terry
  • Tháng 11 năm 2014, “Education in Ireland”- trực thuộc Tổ chức quốc tế Enterprise Ireland với nhiệm vụ quảng bá giáo dục quốc tế, đã cùng làm việc với Noble Solutions để tổ chức triển lãm giáo dục Ailen, bao gồm cả các cuộc gặp gỡ với đại diện các trường quốc tế và đại học tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của Education in Ireland và đại diện của các trường như Dublin City University (DCU), Griffith College Dublin (GCD), Institute of Technology Tallaght (ITT), University College Dublin (UCD), University of Limewick (UL), Trinity College Dublin (TCD) và Waterford Institute of Technology (WIT). Noble Solutions còn hỗ trợ các trường Ailen trong sự kiện triển lãm giáo dục Châu Âu (IHEF) tại Hà Nội ngày 15 và 16 tháng 11, 2014.

    Michael cùng đội ngũ nhân viên rất am hiểu về hệ thống giáo dục Việt Nam cũng như rất chuyên nghiệp trong suốt quá trình làm việc.

    Terry McParland, Giám đốc khu vực Đông Nam Á
    Education in Ireland